HomePodcasto. Michal Zamkovský: Betlehem bol len začiatok (Scribendi advent #002)

o. Michal Zamkovský: Betlehem bol len začiatok (Scribendi advent #002)

Autor

Dátum

Kategória

Advent je časom prípravy na prijatie najväčšieho daru v dejinách ľudstva – Ježiša Krista. Vydavateľstvo Kumran, rehoľa redemptoristov, spoločenstvo Rieka života a podcast Scribendi ťa pozývajú prežiť nezabudnuteľný advent a skutočne bohaté Vianoce.

Našim stálym hosťom je počas adventu o. Michal Zamkovský, s ktorým sme sa zhovárali aj v prvú adventnú nedeľu. Scribendi podcast vychádza počas adventu každý týždeň, aby v tomto náročnom období prinášal ešte viac nádeje.

Chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša: „Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. Čo je krivé, bude priame, a čo je hrboľaté, bude cestou hladkou. A každé telo uvidí Božiu spásu.“ (Lk3,3-6)

Adventný špeciál Scribendi sa v 2. časti venuje evanjeliovej výzve Jána Krstiteľa: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!

„Potrebujeme zmeniť myslenie. My ako kresťania máme mať myslenie Kristovo, ale rozmýšľame často podľa sveta. Potrebujeme zmeniť myslenie na to, že musíme zmeniť miesto a budeme slobodnejší, že musíme zmeniť okolnosti života a vtedy budeme žiť slobodne. Tu hovorí Ján Krstiteľ: Zmeň seba. Dovoľ, nech ti Boh zmení myslenie a nadobudneš slobodu,“ sumarizuje o. Michal Zamkovský a praje požehnanú druhú adventnú nedeľu.

Na našom Jesseho strome postupne pribúdajú symboly jednotlivých dní.

Ak sa túžite zahĺbiť do tajomstva adventu naplno a pripraviť cestu Pánovi, pozývame vás pripojiť sa k nám v plnení adventných výziev alebo v prechádzaní Jesseho stromu podľa kníh Ann Voskampovej Najväčší dar/ Odkrývanie najväčšieho daru. Všetko podstatné nájdete na našich sociálnych sieťach a novom FB profile Scribendi podcast.

Výzvy na tento týždeň

  • Pondelok (06.12.2021): Doma sa o niečo postaraj bez toho, aby si očakával ocenenie: umy riad, pozametaj, vynes smeti…
  • Utorok (07.12.2021): Rovnako ako Jozef odpustil svojim bratom, aj vy si pomyslite na jednu osobu, ktorej by ste dnes mohli odpustiť. Napíšte jej meno na kúsok papiera a pripnite na Jesseho strom, aby ste sa za neho často modlili.
  • Streda (08.12.2021): Nájdite si pokojné miesto na čítanie Desatora a chvíľu nad ním rozjímajte. V každom prikázaní nájdite prejavy Božej lásky k nám.
  • Štvrtok (09.12.2021): Urobte dnes malú vec, ktorá bude odvážnym krokom smerom k Bohu. Skúste sa zriecť niečoho malého: sladkosti, kávy, večera pred televízorom…
  • Piatok (10.12.2021): Zhasnite svetlá a nechajte svietiť len sviečky. Všimnite si, že v tme, zdá sa, svietia ešte jasnejšie. Ďakujete Bohu, že aj v tmavých chvíľach je vaším svetlom.
  • Sobota (11.12.2021): Čo môžeme robiť, aby sme si na ľuďoch viac všímali vnútro ako zovňajšok? Prosme Boha o to, aby nám pomohol pozerať sa na ľudí tak, ako ich vidí On.
  • Nedeľa (12.12.2021): Zažnite sviecu a doma alebo niekde vonku pri kríži sa modlite za ľudí, o ktorých viete, že sa trápia.

Vyrobil: Kumran.sk

Moderátori: Momo, Pán Patrik

Patrik Bendík
učím sa mať rád ľudí, hľadám a volím dobro, nechcem premárniť život všednosťou a som rád spolu. asi.

Najčítanejšie články