HomePodcasto. Michal Zamkovský: Bez radosti sa nedá žiť (Scribendi advent #003)

o. Michal Zamkovský: Bez radosti sa nedá žiť (Scribendi advent #003)

Autor

Dátum

Kategória

Advent je časom prípravy na prijatie najväčšieho daru v dejinách ľudstva – Ježiša Krista. Vydavateľstvo Kumran, rehoľa redemptoristov, spoločenstvo Rieka života a podcast Scribendi ťa pozývajú prežiť nezabudnuteľný advent a skutočne bohaté Vianoce.

Našim stálym hosťom je počas adventu o. Michal Zamkovský, s ktorým sme sa zhovárali aj v druhú adventnú nedeľu. Scribendi podcast vychádza počas adventu každý týždeň, aby v tomto náročnom období prinášal ešte viac nádeje.

Bratia, ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. (Flp4,4-7)

V 3. adventnom špeciáli Scribendi sa venujeme čítaniu z listu sv. Pavla Filipanom, ktoré odznelo v kostoloch v nedeľu tradične označovanú ako Gaudete, teda radosť.

„Prajem Vám teda, aby sme boli tým ľudom, ktorý vnáša do sveta radosť. To bola úloha Izraela a to je aj úloha naša. My sme stále na kmeni Jesseho a my máme byť tí, ktorí vnášajú do tohto sveta radosť. Nielen potešenie z darčekov, jedla a zábavy, ale radosť z toho, že Pán je blízko. Môžeme to ohlasovať, lebo sme to zažili. Pri modlitbe, liturgii, ale hlavne pri sviatosti zmierenia, pri ktorej sme počuli to nádherné Pán Ježiš ti odpustil hriechy, choď v pokoji. To vám prajem, aby ste počuli v nasledujúcom týždni,“ želá o. Michal.

V príprave na sv. spoveď vám môžu pomôcť aj otázky, ktoré sme spomínali v podcaste. Buď k Pánovi otvorený a úprimný. Popros Ducha Svätého, aby ti ukázal, z čoho potrebuješ konať pokánie. Možno ti pripomenie veci ako:

 • tvrdé slová, ktoré už nemôžeš vziať späť;
 • hnev, závisť, sebectvo, súperenie či iný postoj, ktorý ovplyvňuje to, ako sa správaš;
 • postoje a skutky, ktoré rozsievajú nedôveru, rozdelenie a nelásku;
 • vzťahy, ktoré nie sú v súlade s Božím zámerom;
 • ľahostajnosť voči chudobným alebo zraniteľným ľuďom; (Ján v evanjeliu upriamuje na iných).
 • skryté hriechy, ktoré vidíš len ty a ktoré ti spôsobujú výčitky svedomia.

Ak túžite prežiť advent ešte hlbšie a zakúsiť skutočnú radosť, pozývame vás pripojiť sa k nám v plnení adventných výziev alebo v prechádzaní Jesseho stromu podľa kníh Ann Voskampovej Najväčší dar/ Odkrývanie najväčšieho daru. Všetko podstatné nájdete na našich sociálnych sieťach a novom FB profile Scribendi podcast.

Výzvy na tento týždeň

 • Pondelok (13.12.2021): Uvažujte o veciach vo vašom živote, na ktorých príliš lipnete. Čo môžete urobiť dnes preto, aby ste sa priblížili viac k Bohu?
 • Utorok (14.12.2021): Napíšte si na papierik jednu vec, za ktorú sa dnes chcete Bohu ospravedlniť. Vsuňte ho pod Jesseho strom ako dar Ježišovi, modlite sa, aby v nej Ježiš zjavil svoju lásku.
 • Streda (15.12.2021): Dnes nájdite niekoho, kto robí drobné dobré skutky, ktoré môžu ostať nepovšimnuté. Napíšte mu a dajte mu vedieť, že si to všímate.
 • Štvrtok (16.12.2021): Boh vás stvoril do čias, ako sú tie dnešné. Nájdite jedného človeka, s ktorým ste dlho nehovorili, a zavolajte mu .
 • Piatok (17.12.2021): Nájdite si doma nádobu, džbán, ktorý poslúži ako džbán vďaky. Na papieriky si napíšte niekoľko veci, za ktoré ste vďační a vhoďte ich dnu. Ak budete mať ťažký deň, vysypte ich, aby ste si pripomenuli, za čo môžete byť vďační.
 • Sobota (18.12.2021): Zaspievajte si pieseň, ktorá vám pripomína zázrak Vianoc.
 • Nedeľa (19.12.2021): Skúste spomaliť počas bežných denných činností a tým si viac uvedomiť Božiu prítomnosť. Predneste strelnú modlitbu za to, čo práve robíte, aby ste viac pocítili, že Boh je vždy s vami.

Vyrobil: Kumran.sk

Moderátori: Momo, Pán Patrik

Patrik Bendík
učím sa mať rád ľudí, hľadám a volím dobro, nechcem premárniť život všednosťou a som rád spolu. asi.

Najčítanejšie články