HomePodcast

Kategória: Podcast

Ak sme nezapracovali na našom vnútri, vonkajšou atmosférou to nezakryjeme. V tichu nachádzame pokoj a pri spovedi padajú zo srdca kamene. O svätom pokoji a prijatí toho najväčšieho daru v dejinách hovorí otec Mário Brezňan.
Nie je to o tom, koľko vecí máme, ale kým sme. Z identity sa rodí naša radosť. Ako ju nájsť, upevniť a skutočne prežiť? O radosti, ktorá rozdávaním rastie hovorí otec Mário Brezňan.
Na čo pozeráme, tým sa stávame. Ako zmeniť svoj pohľad na problémy a nadobudnúť nadhľad? O neotrasiteľnej nádeji, pevnej viere a vďačnosti nadovšetko hovorí otec Mário Brezňan.
Nenápadný vokál z kapely Heartbeat a žena príbehov, pre ktorú je rodina splnený sen. Rozhovor plný úprimného smiechu aj zlomeného hlasu. O najväčších strachoch, nepopierateľných zázrakoch a advente v rodine rozpráva Gabriela Grešnerová zo spoločenstva Piar.
Mať telefón ďaleko a knihu blízko je základ. Budujme vzťah detí ku knihám odmalička. Ako sa nestratiť vo víre informácií a zároveň si udržať kontakt so svetom? O skrotení času, návrate k čítaniu a myšlienkových getách hovoria manželia Janka a Vladko Smataníkovci zo spoločenstva Efata.
Od malých stredoškolských skupiniek až k najväčšiemu evanjelizačnému projektu na Slovensku. Cieľ však ostáva stále rovnaký... Stoja disciplína a vášeň proti sebe? O Godzone Tour, nesení ohňa a vytrvalosti v rozhodnutí hovorí riaditeľ projektu Godzone Julo Slovák.
Rozhodli sa zakonzervovať vôňu... A to doslova! Sterilný svet vymenili za svet vôní a ich sviece sa stali schránkami pamätí v konzerve. Ako vonia spomienka na starých rodičov a ako vzniká svieca s príbehom? O projekte Candler, nebezpečných pečených holuboch a manuálnej práci rozprávajú manželia Elena a Martin Dzurňákovci.
Zažil svetoznámy Cambridge a Oxford, no napriek tomu sa rozhodol ostať na Slovensku. Mysliteľ, ktorého baví byť katolíkom. Ako ostať zakorenený aj vo veterných časoch? O intelektuálnom kresťanstve, živom vzťahu s Bohom a tipoch ako využiť čas na vysokej škole naplno hovorí Samuel Trizuljak, autor knihy Na výške do hĺbky.
Muž bez ambícií, ktorý len hovorí Bohu áno. Skúsenosti z detstva mu pomáhajú pochopiť dnešnú generáciu mladých. Aké je to slúžiť detské omše bez detí, pri ktorých sa duchovne obracajú ich otcovia? O otvorených dverách, dôležitosti rodiny a malých momentoch nádeje hovorí piarista o. Janko Hríb.

Najnovšie články