HomeBlogyŠtyri osobné knižné tipy na pôst

Štyri osobné knižné tipy na pôst

Autor

Dátum

Kategória

Rozumieme, že nie je ľahké vybrať si dobre zo širokej ponuky nášho obchodu. Je možné stráviť hodiny listovaním a aj tak sa nedopracovať k výsledku. Cieľom článkov ako je tento, je zúžiť široký výber a zaostriť na pár overených titulov. Aj teraz pred začiatkom pôstneho obdobia sme poprosili štyroch priateľov a spolupracovníkov, aby sa s nami podelili o svoje osobné knižné tipy na blížiaci sa pôst.

Knižné tipy na pôst č. 1: Vyvolení – 40 dní s Ježišom

Lucia Barabasová – autorka projektu Denník jednej duše

Knižočka (lebo má naozaj milý a šikovný formát) sa mi dostala do rúk minulý rok v lete, keď som mala seriál Vyvolení rozpozeraný a neskutočne ma uchvátil. Takže mať k nemu aj knihu so zamysleniami?! Jednoznačne áno a jednoznačne som nevydržala čakať do ďalšieho Pôstu, aby som sa z nej mohla modliť! Aj preto sa dostala medzi moje knižné tipy na pôst hneď ako prvá.

Kniha Vyvolení – 40 dní s Ježišom obsahuje 40 zamyslení, je teda ideálna na pôstne obdobie. Každý deň začína pár vetami z Božieho slova, po ktorom nasleduje zamyslenie a na záver „podnet na modlitbu“ a „kroky vpred“ – niekoľko otázok na zamyslenie. Tieto zamyslenia pre mňa predstavovali celkom iný, akýsi nový, svieži a čerstvý pohľad na evanjeliové state. Apoštolov zrazu vidíte v ich ľudskosti a krehkosti, všetky postavy, miesta a udalosti autor vidí a opisuje v realite vtedajšej každodennosti. Zrazu sa viete preniesť do toho času a dňa, kedy sa udalosť odohrávala a ste akoby v jej deji. A nakoniec autor z príbehu krásne vyberá, čo si z toho môžeme zobrať do nášho života. Ako napríklad v stati, keď k Ježišovi prinášali deti: „Ježiš napomenul učeníkov za to, že obmedzovali prístup k nemu, a to isté platí aj o nás.

Naše predstavy o tom, ako funguje vzťah s Bohom, a naduté názory na to, ako by mal fungovať, okliešťujú našu schopnosť prijímať to, čo Boh pre nás má. Obmedzuje nás náš náboženský systém postavený na zásluhách – možnosť sedieť Ježišovi na kolenách by sme si najradšej nejako zaslúžili… Deti prichádzali k Ježišovi bez toho, aby mu mohli ponúknuť niečo cenné – okrem svojej lásky a nadšenia, že môžu byť s ním. On chcel s nimi tráviť čas, objímať ich a uzdravovať. Chcel.“

Vyvolení - Knižný tip na pôst
Zdroj

Tipy na pôst č. 2: Keď Boh (ne)mlčí

Štefan Talarovič – vedúci vydavateľstva Kumran.sk

Po skončení programu Exodus90 sme si ako skupinka mužov povedali, že nechceme ostať „sami“, že sa budeme naďalej stretávať. S prichádzajúcim pôstnym obdobím 2022 som mužom navrhol, že pôjdeme 40 dňovou príručkou Keď Boh (ne)mlčí. Vyhovovala nám dĺžka zamyslení v kombinácii s Božím slovom a údernou modlitbou. Každý z nás si knihou prechádzal denne sám, ale raz týždenne sme mali možnosť sa osobne zdieľať. Fascinovalo ma koľko rôznych pohľadov a pochopení môže mať daná téma. Prežuli sme ju tak kvalitnejšie, ku mnohým veciam som sa chcel ešte vrátiť. A tak som ju počas adventu vzal do rúk opäť. Budúcu stredu sa do nej zahryznem tretíkrát. Niektoré témy potrebujem ešte stále spracovať.

Keď Boh nemlčí - Knižný tip na pôst

Masaker odseky z knihy, ktoré som si osvojil: Zriekam sa potreby mať všetko pod kontrolou, túžby niečo znamenať a strachu, že sa na mňa zabudne. Chcem žiť v prítomnom okamihu a tešiť sa z neho, prijímať ťažkosti ako cestu k pokoju. Podľa Ježišovho príkladu chcem tento hriešny svet prijímať taký, aký je, nie taký, aký by som ho chcel mať. Boh sa nikdy na nás nedíva nahnevane, znudene ani chladne, nehodnotí techniku našich modlitieb a nepremýšľa nad tým, či si zaslúžime to, o čo ho žiadame. Moje srdce sa ochotne modlí s Tomášom Kempenským: „Pane, ty vieš, čo je pre mňa najlepšie. Daj mi čo chceľ, koľko chceš a kedy chceš.“ 

Blog Kumran Pete Greig: Aj ty môžeš počuť Boha!

Tipy na pôst č. 3: Uzdravujúci pôst duše

Monika Bendíková – vedúca eshopu kumran.sk

Medzi moje tipy na pôst patrí určite kniha Uzdravujúci pôst duše. V prvom roku manželstva sme si cez pôstne obdobie s manželom povedali, že by sme radi pôst prežili spoločne. Nemali sme silu na dramatické sebazapierania (neskôr sme zistili, že ani na každodenné čítanie 🙂 ). Chceli sme sa hlavne posunúť v modlitbe a naozaj prehĺbiť náš vzťah k Bohu, uzdraviť čo je zranené. Uzdravujúci pôst duše nás zaujal v prvom rade svojim názvom. Keď som si neskôr v knihe listovala bolo pre mňa prekvapivé, že autor spája „známe“ hriechy s niečím menej zjavným. Lenivosť prepája so zmätenosťou, lakomstvo zasa s ustarostenosťou. A naozaj sme tieto prepojenia v našich životoch nachádzali. Nedele však boli špeciálne dni, dni sviatočné, ktoré sa najviac vpísali do môjho srdca. Poukazovali na podstatu pôstu a tým je zmŕtvychvstanie. „My sme veľkonoční ľudia a našou piesňou je aleluja!“ Svätý Ján Pavol II.

Knižné tipy na pôst č. 4: Cesta domov

Zuzana Venglíková – prekladateľka

Len čo som preložila Afsharovej Cestu domovštúdium biblickej Knihy Rút, netrpezlivo som čakala, kedy vyjde, aby sme sa do nej s našou ženskou skupinkou pustili. Keďže sme z rôznych kútov Slovenska, stretávali sme sa online a zdieľali sa, čo nás z danej kapitoly oslovilo. Tessa nás počas šiestich týždňov štúdia vovádzala do špecifík blízkovýchodnej kultúry a hebrejského jazyka a odkrývala nám hlbší zmysel tohto na prvý pohľad romantického biblického príbehu. Nenechala nás však iba pasívne prijímať informácie, ale motivovala nás k reakcii, k odpovedi Bohu.

Spomínam si, ako hlboko nás zasiahlo vysvetlenie hebrejského slova dabaq, ktoré znamená „hlboko sa pripútať, priľnúť, prilipnúť, kráčať v tesnej blízkosti, pridŕžať sa, spojiť dvoch“ a opisuje to, ako Rút prilipla k Bohu. Uvedomili sme si, že životné sklamania často vrážajú medzi nás a Boha klin nedôvery, a že keď strácame intimitu s ním, je to dôsledok toho, že sa pri ňom necítime bezpečne. Kniha Cesta domov je veľmi vhodná na hlbšie prežitie pôstneho obdobia pre skupinky aj pre jednotlivca. Príbeh Rút nás pozýva k obnoveniu dôvery v Božiu vernosť a dobrotu, k novej nádeji, že Boh dokáže každú životnú ťažkosť použiť pre naše dobro.

Eva Štrbová
Redaktorka vydavateľstva kumran.sk

Najčítanejšie články