HomePodcastdoc. RNDr. Marek Vaculík, PhD.: Vo vede a viere vidím súlad (Scribendi...

doc. RNDr. Marek Vaculík, PhD.: Vo vede a viere vidím súlad (Scribendi podcast #020)

Autor

Dátum

Kategória

Od detstva inklinoval k prírode a rozhodol sa objavovať jej tajomný svet. Je spojenie viery a vedy naivné? Má ochrana životného prostredia stále zmysel? O vystresovaných rastlinách a zázrakoch stvorenia hovorí vedec Marek Vaculík.

V podcaste si vypočujete:

  • Dokážu rastliny čistiť pôdu?
  • Stoja veda a viera v protiklade?
  • Môžeme vidieť zreteľný dôkaz Božej existencie v prírode?

Druhú desiatku epizód knižného podcastu Scribendi uzatvárame stretnutím na západe Slovenska. Privítalo nás vskutku príjemné počasie a Marek Vaculík. Marek, ktorého meno zdobia všakovaké akademické tituly, je vedec pôsobiaci na UK v Bratislave. Okrem iného pôsobí aj na SAV ako samostatný vedecký pracovník.

Jeho domovským stánkom je Katedra fyziológie rastlín na UK v Bratislave. Čo v sebe tento názov ukrýva? „Fyziológia rastlín je veda, ktorá skúma rôzne procesy, ktoré prebiehajú v rastline,“ pohotovo odpovedá Marek.

Marek Vaculík sa venuje problematike fytoremediácii. Foto: youtube/Univerzita Komenského

Procesov, ktoré možno skúmať je veľa, ale Marek sa venuje fytoremediácii. Zjednodušene možno povedať, že je to čistenie prostredia pomocou rastlín. „V pôde sa môžu nachádzať rôzne ťažké kovy ako je olovo, arzén, ortuť … Práve rastliny majú takú moc natiahnuť tieto kovy do seba a vyčistiť takto znečistenú pôdu,“ vysvetľuje Marek.

Málokto z nás si uvedomuje, že aj rastliny majú svoje prežívanie a môžu pociťovať stres. Chladné prostredie, mráz, horúčavy, málo vlahy ostré slnko. „Povedzme si pravdu, pre takú rastlinu môže byť stresom aj krava, ktorá ju ide zožrať. Je to však prirodzené a je to tak správne,“ konštatuje vedec. Rastliny sa vedia výborne prispôsobiť prostrediu, ale v posledných rokoch dochádza v ich prostredí k výrazným zmenám. „Práve preto sa aj naším výskumom snažíme zistiť nové mechanizmy, ktoré by zvýšili odolnosť rastlín voči stresu,“ pokračuje mladý vedec.

Svet rastlín možno nevyzerá voči ostatným častiam biológie až tak príťažlivo. Napriek tomu sa Marek rozhodol venovať fyziológii rastlín naplno. Kde začala jeho vášeň? V slovenských horách mali jeho rodičia chatu, na ktorej trávil v detstve veľa času. „Dostal som sa do lesa, mohol som chodiť na huby, naučil som sa zbierať liečivé rastliny, možno tam niekde sa zrodila túžba študovať prírodu,“ spomína na začiatky náš hosť. Očakávania sa stretli s realitou a Marek Vaculík stále pracuje vo vede.

Pracovná skupina Mareka Vaculíka (vzadu vpravo). Foto: Uniba.sk

„Nechceme robiť vedu pre vedu, aby sme niečo objavili, ale aby z toho mali ľudia úžitok a ľudstvu to pomohlo v rôznych oblastiach: produkcia zdravších a bezpečnejších potravín, zlepšenie stavu životného prostredia,“ uvádza na pravú mieru svoju výskumnú činnosť Marek. Dôraz na environment sa v poslednom období omieľa takmer všade. Má stále význam aj na lokálnej úrovni, keď veľké svetové ekonomiky nepodnikajú kroky k zlepšeniu? „Dôraz na životné prostredie je veľmi dôležitý, závisí od toho ako človek k tomu začne pristupovať. Vždy to začína od jednotlivca, ako my k tomu pristúpime,“ objasňuje vedecký pracovník.

Jeden z populárnych svetských názorov hovorí, že viera je spiatočnícka a stojí v protiklade k vede. „Vidím v tom súlad, veda a viera môžu ísť naozaj ruka v ruke,“ vyjadruje sa k tejto otázke Marek a pokračuje: „Možno niekto namieta, že ako mohol Boh stvoriť svet za 7 dní, ale keď sa na to pozriete z iného uhla pohľadu zistíte, že v procese evolúcie sú rôzne etapy, ktoré sa označujú pojmom deň. Nemôžeme všetko brať doslovne.“

Scribendi podcast ďakuje Marekovi za rozhovor a dúfa, že pre neho nebol vysokým stresovým faktorom.

Ohromné maličkosti Mareka Vaculíka:

Úsmev manželky a detí

Vyrobil: Kumran

Moderátori: Momo, Pán Patrik

Previous articleŽasnúť ako dieťa
Next articleEšte pred pár dňami
Patrik Bendík
učím sa mať rád ľudí, hľadám a volím dobro, nechcem premárniť život všednosťou a som rád spolu. asi.

Najčítanejšie články