HomeBlogyCesta k slobode vedie cez odpustenie

Cesta k slobode vedie cez odpustenie

Autor

Dátum

Kategória

Sloboda dnes patrí medzi najskloňovanejšie slová. Túžime po nej, bojujeme o ňu, sme ochotní pre ňu mnohé obetovať. A predsa aj mnohí kresťania majú pocit, akoby ich čosi zotročovalo a akoby nežili v plnosti toho, čo im Boh pripravil. Zdá sa im, že sedia v cele neslobody, z ktorej sa nedokážu dostať von.

Päť hrdzavých zámkov

Tá cela má hrubé dvere, ktoré sú čímsi zvláštne: majú päť zámkov a sú z našej strany. Čo to znamená? Boh tie dvere nevyvalí, čaká na naše slobodné áno. Ako veriaci v Krista všetkých tých päť kľúčov máme, je iba na nás, aby sme ich postupne vložili do zámkov a otočili nimi. Možno sme v tej cele sedeli tak dlho, že zámky zhrdzaveli a je ťažké nimi manipulovať. Ale tu nám prichádza na pomoc Duch Svätý, ktorý je olejom, čo tie zámky premaže. Nie sme v tom sami!

Z vlastnej skúsenosti istotne viete, že v duchovnom živote sa väčšina vecí nedeje jednorazovo, ale má povahu procesu, cesty. Ježiš dokonca nazýva sám seba Cestou (Jn 14, 6). Aj dosiahnutie slobody je v podstate procesom odomykania spomínaných piatich zámkov. To sa uskutočňuje v modlitbe oslobodenia, o ktorej píše katolícky autor Neal Lozano v knihe Vyslobodení.

Prvým kľúčom je viera v Boha a obrátenie sa k nemu a s tým súvisiace pokánie, teda ľútosť nad tým, že nie vždy sme verili Bohu a kráčali s ním. Nasleduje odpustenie rôznym ľuďom, cez ktorých sme zažili zranenia a sklamania, zrieknutie sa všetkých klamstiev a vecí, ktoré nás zväzujú, prelomenie všetkého, čoho sa človek predtým zriekol v autorite Ježiša Krista. Posledným kľúčom je prijatie Otcovho požehnania, ktoré človeka napĺňa Božou láskou, milosťou a dobrotou.

Ako som sa tu ocitol?

Do väzenia, kde necítime Božiu blízkosť, kde prežívame vnútornú samotu a sme vzdialení od ľudí, sa možno dostať viacerými spôsobmi. Medzi najčastejšie patrí trauma, angažovanie sa v okultizme, vlastné prekliatia, väzby, vzťahy, prostredie a hriech. Príkladom prežitej traumy môže byť napríklad násilná smrť milovanej osoby. V jej dôsledku človek cíti nespravodlivosť a hnev, túži po pomste. Inokedy sa objaví strach a nedôvera v Božiu dobrotu, ktorá následne bráni priblížiť sa k Bohu.

Svoje o tom vie aj katolícky kňaz Ubald Rugirangoga z Rwandy, ktorý počas rwandskej genocídy v roku 1994 prišiel o 80 príbuzných a 45-tisíc farníkov. Vo svojej knihe Odpustenie oslobodzuje rozpráva dojímavý príbeh o tom, ako sa jeho vlasť i on sám ocitol vo väzení neslobody, hnevu, nenávisti a pomstychtivosti.

Boh Otec mal však pre otca Ubalda aj Rwandu plán uzdravenia a zmierenia, ktorý sa začal premenou jedného kňazského srdca. Otec Ubald sa po dotyku Božej milosti stal „zraneným uzdravovateľom“, ktorý vo svojej krajine vyvolal doslova revolúciu lásky, odpustenia a zmierenia. Čítať jeho knihu znamená nanovo žasnúť nad silou Božej lásky a jeho premieňajúcou mocou, nanovo uveriť, že žiadne zlo nie je také silné, aby prekonalo Božie milosrdenstvo.

Otázky na telo

Prečo do jedného blogu spájame tieto dve knihy? Obidve opisujú cestu k slobode a obe kladú veľký dôraz práve na odpustenie, ktoré často býva kameňom úrazu celého procesu oslobodenia. Neradi sa totiž vzdávame postavenia obete, ktorej niekto ublížil. No odoprieť odpustenie a hnevať sa na niekoho je v skutočnosti ako vypiť jed a dúfať, že zomrie ten druhý. Otec Ubald sa navyše v začiatkoch svojej služby osobne stretol s misionármi, ktorí v Afrike šírili modlitbu pomocou piatich kľúčov, a sám ju ďalej propagoval. Obe knihy sú aj praktickými sprievodcami na ceste k slobode.

Otec Ubald na konci jednotlivých kapitol prináša podnety k modlitbe či reflexii, ktoré čitateľa privádzajú krok po kroku do náručia milosrdného Otca. Ako píše evanjelista Ján, pravda nás oslobodí (pozri Jn 8, 32), preto je nutné pozrieť sa na svoju situáciu v pravde. Otec Ubald kladie čitateľovi otázky „na telo“:

„Ťažia vás vnútorné zranenia a nútia vás vyhľadávať u iných ľudí slová útechy a súcitu?

Ublížili ste niekomu? Bojíte sa tú osobu požiadať o odpustenie?

Dali ste nepriateľovi nad sebou moc tým, že ste v srdci prechovávali túžbu po pomste, ktorá vám bránila vidieť Božiu dobrotu vo vašom živote?

Bojíte sa priznať, že potrebujete uzdravenie?

Zožiera vás hanba za zlo, ktoré ste v minulosti spáchali?

Tešili ste sa z utrpenia niekoho, kto vám ublížil?

Ste voči sebe rovnako veľkorysí ako voči iným?“

Ak si na ne dokážeme v pravde odpovedať, môžeme Bohu dovoliť, aby sa tých miest dotkol a priniesol uzdravenie a slobodu.

Uzdravení vďaka Eucharistii

Záverečnú časť knihy Odpustenie oslobodzuje tvoria svedectvá o uzdraveniach vďaka Eucharistii. Otec Ubald spomína, že Boh ho na cestu modlitieb za uzdravenie povolal ešte pred rwandskou genocídou. V roku 1987 vypukla v jeho farnosti dyzentéria, ktorá si vyžiadala mnoho obetí. Keďže úsilie lekárov nepomáhalo, otec Ubald si uvedomil, že v tejto situácii im pomôže už iba Boh, a tak sa začal so svojimi farníkmi na konci každej svätej omše modliť za chorých. Po mesiaci dyzentéria zmizla. Hoci sa nedalo s určitosťou povedať, či za vymiznutie choroby mohli lieky alebo modlitba, otec Ubald pocítil povolanie modliť sa za chorých. Raz počas spomínaných modlitieb po svätej omši zažil zvláštnu vec: pred očami sa mu mihali obrazy častí ľudských tiel a akýsi hlas mu hovoril, v čom spočíva ich zdravotný problém. Keď to, čo vnímal, vyslovil nahlas, ozvali sa ľudia, ktorí takými diagnózami trpeli a vydali svedectvo o svojom uzdravení.

Otec Ubald začal postupne cestovať po celej krajine i po Spojených štátoch a organizovať sväté omše spojené s modlitbami za uzdravenie. V knihe si môžete prečítať viacero fascinujúcich uzdravení, ku ktorým na týchto stretnutiach došlo. Utvrdia vás vo viere, že náš Boh je živý a prítomný v Eucharistii, záleží mu na nás, jeho deťoch, a túži nás uzdravovať.

Pri čítaní týchto riadkov vám možno napadne otázka: A prečo Boh neuzdraví všetkých, za ktorých sa modlíme? Otec Ubald ponúka odpoveď plnú nádeje a viery v Božiu dobrotu: „Keď si otvoríme srdcia a pozveme Ježiša, aby nás uzdravil, on najlepšie vie, aké uzdravenie potrebujeme. Po genocíde nebolo fyzické uzdravenie tým najdôležitejším ľudia viac potrebovali citové a duchovné uzdravenie. Potrebovali uzdraviť srdce a znovu nájsť schopnosť dôverovať. Takéto uzdravenia sú rovnako dôležité ako fyzické.“

Ktovie, možno aj vy najviac potrebujete duchovné uzdravenie – schopnosť odpustiť tým, ktorí vám ublížili. A potom zažijete skutočnú slobodu.

Viac o knihe Odpustenie oslobodzujete sa dočítate v týchto blogoch:

Uzdravenie krajiny sa začalo jedným poslušným kňazom

Pohľad zvnútra neuveriteľného zmierenia

Pozrite si aj pôsobivé video o tom, ako otec Ubald odpustil mužovi zodpovednému za smrť jeho matky:

https://www.youtube.com/watch?v=gruOiN3MVzc#action=share

Zuzana Vengliková
Volám sa Zuzka. Študovala som učiteľstvo angličtiny a estetiky, ale už takmer desať rokov sa venujem prekladateľstvu. Rada pracujem so slovami a na tomto blogu budem písať o všetkom možnom, čo súvisí s knihami, ktoré prekladám, s čítaním či s knihami samotnými. Milujem pohyb a teší ma, keď sa mi darí rozhýbať aj iných. S manželom bývame v malebnom podtatranskom mestečku Spišská Belá.

Najčítanejšie články