HomeRecenzieA zaznel šofar

A zaznel šofar

Autor

Dátum

Kategória

V septembri spustíme predpredaj nového románu obľúbenej Francine Riversovej, ktorý má trochu tajuplný názov. A zaznel šofar. Pýtate sa, čo je ten šofar? Ide o staroveký hudobný nástroj (trúbku) vyrobený z baranieho rohu, ktorý je dodnes súčasťou židovských sviatkov ako Roš Hašana (židovský nový rok) a Jom kipur (Deň zmierenia). Na čo slúžil?

Šofar sa v Biblii po prvý raz spomína v knihe Exodus 19, 16, keď zaznieval z oblaku na vrchu Sinaj: „Na úsvite tretieho dňa začalo hrmieť a blýskať sa, vrch zahalil hustý oblak, znel silný zvuk rohu a všetok ľud v tábore sa chvel strachom.“ Zvuk šofaru tiež ohlasoval novmesiac, nový rok, ale aj začiatok vojny. Slúžil ako hudobný nástroj pri sprievodoch a Dávid ho zaradil do chrámového orchestra. Šofar sa tiež spomína pri obliehaní Jericha, keď ľud pod Jozueho vedením obchádzal mesto s archou a siedmimi šofarmi.

So šofarom ste sa mohli stretnúť aj na rôznych kresťanských modlitebných stretnutiach. Nie je to iba módny prvok, ktorý pôsobí „cool“, ale má hlboký duchovný význam. Mne pri ňom vždy naskakujú zimomriavky. Trochu som sa povŕtala na internete a našla som zaujímavý zoznam, čo nám má zvuk šofaru pripomínať, teda aký má zmysel:

  1. Keďže šofar sa používal pri korunovácii, jeho zvuk nám pripomína, že Boh je náš zvrchovaný Kráľ. Trúbením na roh uznávame Boha za nášho Kráľa.
  2. Šofar prebúdza naše svedomie, prebúdza nás z duchovnej letargie a vyzýva k pokániu.
  3. Pripomína nám Božie zjavenie na hore Sinaj a naše životné poslanie byť Božím ľudom.
  4. Je pripomienkou služby prorokov, ktorí upozorňovali ľud na jeho nedostatky, pozývali ho k pokániu a k službe Bohu a ľuďom.
  5. Pripomína zborenie jeruzalemského chrámu.
  6. Keďže ide o roh z barana, šofar pripomína udalosť, keď Abrahám obetoval svojho syna Izáka. Ako kresťania v ňom môžeme vidieť nášho Baránka, ktorý sa za nás obetoval, Ježiša Krista.
  7. Šofar nám pomáha uvedomiť si svoju malosť pred Bohom a pozýva nás v pokore sa skloniť pred jeho majestátom.
  8. Šofar upozorňuje na blížiaci sa deň súdu, keď sa všetci postavíme pred Božiu tvár.
  9. Symbolizuje vyslobodenie z exilu a vyjadruje nádej, že národ Izrael bude slobodný. Osobne to teda vnímam aj ako pozvanie k modlitbe za národ Izrael.
  10. Šofar pre Židov predznamenáva príchod Mesiáša. Pre nás kresťanov môže predznamenať druhý Kristov príchod, keď každý jazyk vyzná, že Ježiš je Pán.

Tento zoznam ma natoľko nadchol, že som si povedala, že nadišiel čas oprášiť šofar. Doslovne. Pred niekoľkými rokmi som na kumran.sk šofar kúpila manželovi na narodeniny, ale keďže sa nám na ňom nedarilo „hrať“, musím priznať, že trochu zapadol prachom. Dnes som ho opäť chytila do ruky a poviem vám, nie je to žiadna hračka. Mimochodom, trúbiť v synagóge na šofare je veľká pocta. Na internete nájdete mnoho tutoriálov, ako zo šofaru vylúdiť košér zvuk. Nedajte sa odradiť prvotným neúspechom. Chce to cvik!

A ak vás zaujímajú moje postrehy k románu A zaznel šofar, dozviete sa ich v mojom nasledujúcom blogu začiatkom septembra.

Zuzana Vengliková

Zdroje:

https://www.myjewishlearning.com/article/decoding-the-shofar/

https://en.wikipedia.org/wiki/Shofar

Zuzana Vengliková
Volám sa Zuzka. Študovala som učiteľstvo angličtiny a estetiky, ale už takmer desať rokov sa venujem prekladateľstvu. Rada pracujem so slovami a na tomto blogu budem písať o všetkom možnom, čo súvisí s knihami, ktoré prekladám, s čítaním či s knihami samotnými. Milujem pohyb a teší ma, keď sa mi darí rozhýbať aj iných. S manželom bývame v malebnom podtatranskom mestečku Spišská Belá.

Najčítanejšie články