HomePodcasto. Janko Hríb: Ako žiak som v škole trpel, teraz ju milujem...

o. Janko Hríb: Ako žiak som v škole trpel, teraz ju milujem (Scribendi podcast #034)

Autor

Dátum

Kategória

Muž bez ambícií, ktorý len hovorí Bohu áno. Skúsenosti z detstva mu pomáhajú pochopiť dnešnú generáciu mladých. Aké je to slúžiť detské omše bez detí, pri ktorých sa duchovne obracajú ich otcovia? O otvorených dverách, dôležitosti rodiny a malých momentoch nádeje hovorí piarista o. Janko Hríb.

V podcaste si vypočujete:

• Ktoré skúsenosti z detstva mu pomáhajú pri výchove mladých?
• Ako vznikol nápad streamovať počas pandémie?
• Ako sa dostal k maturite, ktorá bola podmienkou k študovaniu v seminári?
• Kam sa posúva služba Janka Hríba teraz?

„Ahoj, moje meno je o. Janko Hríb – najvyšší hríb na Slovensku,“ víta nás s úprimným úsmevom piarista. Stretávame sa spolu v kláštore piaristov v Nitre, ku ktorému máme s Momo množstvo príjemných spomienok z čias vysokoškolského života.

o. Janko Hríb počas streamovaných detských sv. omší v čase pandémie. Foto: Fb/piaristi.sk

„Začiatok môjho života nebol ideálny, pretože základ je fungujúca rodina,“ otvára 34. epizódu podcastu Scribendi piarista Janko Hríb. Do jeho rodiny sa prostredníctvom otca vkradol alkohol, ktorého následkom nakoniec svojich blízkych zanechal. V tom čase mal Janko 5 rokov. Odchod otca situáciu zlepšil a náš hosť ostal žiť s mamou a bratom.

Z duchovného hľadiska bola situácia komplikovanejšia ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Jankova mama bola katolíčka, no duchovne skôr na dôchodku, on bol však podobne ako jeho otec evanjelik a semienka viery do jeho života zasial jeho krstný otec, ktorý bol evanjelickým farárom v neďalekej obci. „Dnes svedčím o tom, že zrod mojej viery bol práve tam, cez nich Boh pôsobil,“ uvažuje piarista.

Veľká časť jeho služby sa zameriava na prácu s menšími deťmi. o. Janko ako Noe (vpravo hore) počas karnevalu. Foto: Fb/piaristi.sk

Situácia sa začala meniť, keď mal Janko 13 rokov. Zomrela jeho babka a mama začala žiť vieru aktívne. „Mama sa vrátila k viere a začala ju praktizovať úprimne. Žila so synom evanjelikom, ktorý praktizoval vieru na diaľku v Blatnici, kde bol jeho krstný otec evanjelickým farárom,“ humorne sumarizuje situáciu náš hosť. Po príprave ho pokrstili v katolíckom kostole, prijal sviatosti a stal sa z neho katolík.

Po čase ho to začalo prirodzene ťahať k aktivitám v kostole. Začal miništrovať, spievať v zbore, chodiť do skupinky, ktorú v tom čase viedol tajný rehoľník u piaristov. Mladý mužovi, ktorý v tom čase nenachádzal istotu v rodine, ju našiel v cirkvi. Po páde režimu v roku 1989 sa páter rozhodol pre štúdium u piaristov a stal sa z neho rehoľný kňaz.

Detské sv. omše, ktoré boli dielom piaristov mali počas pandémie obrovský úspech nielen medzi najmladšími. Foto: Fb/piaristi.sk

Dnes sa o. Janko Hríb venuje mladším deťom, špeciálne sme ho mohli zahliadnuť počas streamovaných sv. omší v čase pandémie, ktorá zamedzila verejné slávenie liturgie. Vysielané omše mali ohlas nielen v kategórií deti, ale naprieč všetkými generáciami. Viac o pátrovi Jankovi Hríbovi sa môžete dozvedieť v knihe Ako pierko na hladine, ktorá je úprimným svedectvom pôsobenia Božej milosti v jeho živote.

Tím autorov knihy, ktorá mapuje životný príbeh a svedectvo o. Janka Hríba. Foto: Fb/piaristi.sk

Scribendi podcast ďakuje o. Jankovi za príjemný rozhovor a praje mu veľa radosti do nových služieb a miest, ktoré ho v najbližšom čase čakajú.

Ohromné maličkosti o. Janka Hríba:

Príroda, jej fotografovanie a objavovanie prekvapivých vecí, pierka

Knihy spomínané v podcaste:

Vyrobil: Kumran

Moderátori: Momo, Pán Patrik

Patrik Bendík
učím sa mať rád ľudí, hľadám a volím dobro, nechcem premárniť život všednosťou a som rád spolu. asi.

Najčítanejšie články