HomePodcasto. Branislav Kožuch: Kresťan nemusí byť superhrdina (Scribendi pôst #002)

o. Branislav Kožuch: Kresťan nemusí byť superhrdina (Scribendi pôst #002)

Autor

Dátum

Kategória

Žijeme neisté časy a za poslednú dobu sa tvár sveta i spoločnosti podstatne zmenila a pravdepodobne ešte zmení. Ľahko by sa mohlo zdať, že Boží hlas sa stratil v chaose okolo nás alebo dokonca utíchol. Nevieme, ako bude vyzerať budúcnosť, ale vieme, že BOH NEMLČÍ.

Vydavateľstvo Kumran, spoločenstvo Rieka života a podcast Scribendi ťa pozývajú zahĺbiť sa do podstaty pôstu, vrátiť sa do náruče Otca a odhaliť, že Boh skutočne nemlčí. Naším stálym hosťom je počas pôstneho obdobia o. Branislav Kožuch, s ktorým odkrývame, že pôst je čas milosti na oslobodenie srdca od márnosti.

Inšpiráciou pre pôstne epizódy podcastu je kniha Keď Boh (ne)mlčí od Peta Greiga. V 2. epizóde sme sa zamýšľali nad Ježišovou modlitbou v Getsemanskej záhrade a jej presahu do nášho života v otázke Ako to zvládnem?

Trocha poodišiel, padol na zem a modlil sa, aby ho, ak je možné, minula táto hodina.Hovoril: „Abba, Otče! Tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No nie čo ja chcem ale čo ty.“ (Mk 14, 35-36)

Ako to zvládnem? Pomocou by nám mohli byť 3 jednoduché veci, ktoré sme sformovali v podcaste s o. Braňom. „Vernosť, ktorá ide z dôvery, že Boh sa nemení a je taký istý včera, dnes a naveky. Blízkosť ľudí, ktorých máme okolo seba a sloboda, aby sme dovolili Bohu rozbiť svoju predstavu o nás a o Ňom samom,“ uzatvára 2. pôstnu epizódu o. Branislav Kožuch.

V ďalšej epizóde pôstneho špeciálu sa s o. Braňom bližšie pozrieme na problematiku modlitieb a skúsime nájsť odpoveď na otázku Prečo nie sú naše modlitby vypočuté?, ktorá trápi mnohých z nás.

Vyrobil: Kumran.sk

Moderátori: Momo, Pán Patrik

Patrik Bendík
učím sa mať rád ľudí, hľadám a volím dobro, nechcem premárniť život všednosťou a som rád spolu. asi.

Najčítanejšie články