HomeNovinkySláva a hanba

Sláva a hanba

Autor

Dátum

Kategória

Mnoho rokov sa pohybujem v prostredí spoločenstiev, ktoré sú súčasťou prúdu milosti nazývaného charizmatická obnova. Po úvodných otázkach, ktoré si kladie asi každý, kto sa s týmto fenoménom stretne („Aký to má súvis s mojou doterajšou [katolíckou] skúsenosťou?“), som rýchlo nadobudol presvedčenie, že je to Boh, ktorý tu koná. Charizmatická skúsenosť prehlbovala môj osobný vzťah s Bohom, ktorý nevyhnutne musí byť základom života každého kresťana, a zároveň som jasne videl, ako premieňa životy mladých ľudí v spoločenstvách. Na druhej strane som však vnímal mnohé ľudské slabosti s tým zmiešané, ako aj vychýlenia, ktoré ľudia zvonku odsudzovali a s nimi neraz odsudzovali aj celú obnovu ako takú. O týchto dvoch aspektoch charizmatickej obnovy hovorí kniha Sláva a hanba.

Zlato Božieho pôsobenia a ľudská hlušina

Dychberúca veľkosť Božej slávy vtelená do dejín a tým premiešaná s ľudskou hanbou a slabosťou. Dielo Mons. Petra Hockena Sláva a hanba je úchvatným „dvojsečným mečom“, ktorý veľmi jasne pomenúva, prečo máme vnímať tento fenomén ako prúd Božej milosti pre našu dobu, a zároveň bez okolkov označuje priestor hanby – to, z čoho treba robiť pokánie, aby sme toto dielo Ducha my ľudia nezastierali. Mons. Hocken má úžasnú schopnosť preosievať „zlato“ od „hlušiny“, keď mám použiť jeho vlastný príklad; vie nájsť a pomenovať zlato Božieho pôsobenia, ktorému dáva zažiariť v celej jeho sláve, a zameriava náš pohľad pokánia na ľudskú hlušinu, ktorá toto zlato často pokrýva.

Prúd naprieč cirkvami

Fascinuje ma autorov nadhľad. Hoci je katolík, jednoznačne vidí, že toto dielo Ducha, ktoré sa postupne odvíja tak viditeľne v posledných desaťročiach, prechádza naprieč cirkvami, dokonca aj ponad ne, pričom zostáva jedným prúdom milosti. Nie je vlastníctvom žiadnej z cirkví a zároveň všetky cirkvi pozýva k vernosti tomu, čo nesú autenticky Božie ako svoje svedectvo pre ostatných. Pre mňa je vzácne, že ma tento katolícky autor privádza k úcte k tomu, čo je od Pána aj v iných cirkevných tradíciách, a tak ma otvára na pôsobenie Ducha všade tam, kde naozaj pôsobí, tak ako to učí Druhý vatikánsky koncil. Peter Hocken dvíha čitateľa stále vyššie a vyššie do nadhľadu: človek pozerá z nadhľadu nielen na svoje spoločenstvo či svoju cirkev, ale vidí z nadhľadu aj pôsobenie Božieho Ducha v takých súvislostiach, že to celé dáva zmysel a vypovedá o neochvejnom Božom pláne uprostred dejín, ktoré žijeme.

Sláva a hanba

Boh si používa malých

Pre mňa je táto perspektíva presným opakom desivých apokalyptických vízií, ktoré nás presviedčajú, ako je všetko zlé a nenapraviteľné a že Boh sa s hnevom a aj s trochou bezmocnosti prizerá, ako sa človek rúti do záhuby. Práve naopak – pri čítaní tohto diela ma napĺňa úžas nad Božou dobrotou a prozreteľnosťou, keď ponad všetky chyby a nedostatky ľudí pokojne stále ďalej rozvíja svoj plán spásy pre ľudstvo. A robí to jeho typickým spôsobom – nie cez veľké politické zmeny režimov, cez veľkých lídrov a revolúcie. Väčšinou si použije malých, pre svet až bezvýznamných ľudí, ktorí mu v tichosti osobnej modlitby otvoria svoje srdce a tým otvoria priestor konaniu Božieho Ducha v rozmeroch, ktoré si ešte sami nedokážu ani predstaviť, no Boh už otvára mohutné brány milosti.

Priznám sa, že keď niekedy strácam nádej pri pohľade na dianie okolo seba, beriem si do rúk túto knihu, aby mi pripomenula Boží plán, jeho prozreteľnosť a neochvejnú vernosť svojim prisľúbeniam.

Ďaleko od naivného triumfalizmu

Peter Hocken jasne pomenúva priestor hanby, to, čo hatí túto Božiu milosť. Nebojí sa pýtať aj ťažké otázky, pomenovať aj chyby a zlyhania. Jeho pohľad na vyliatie Ducha Svätého v poslednom storočí má ďaleko od naivného triumfalizmu. Ako lekár jasne pomenúva aj choroby tela; nie preto, aby ho odsúdil, ale aby sme sa vďaka dobrej diagnóze na tieto choroby zamerali, preliečili ich pokáním a tak dovolili, aby v tele znova prúdila plnosť života.

Ponorme sa do prúdu milosti

Keď som prvýkrát čítal túto knihu, otvorila mi úplne nové obzory chápania obnovy v Duchu Svätom. Hoci kniha Sláva a hanba vyšla v roku 1994, jej princípy a pozorovania sú nadčasové a zarážajúco aktuálne aj dnes. Pozývam teda ponoriť sa do tohto prúdu milosti aj cez toto dielo, čítať ho s otvoreným srdcom a nechať sa osloviť pôsobením Božieho Ducha, ktoré presahuje každú ľudskú chápavosť.

o. Ondrej Chrvala
Kňaz trnavskej diecézy, programový riaditeľ TV LUX. Od ukončenia funkcie tajomníka Rady pre mládež konferencie biskupov Slovenska pôsobí ako správca farnosti Abrahám.

Najčítanejšie články