HomeRecenzieo. Ján Buc a o. Juraj Ďurnek o Zašpinenej sláve

o. Ján Buc a o. Juraj Ďurnek o Zašpinenej sláve

Autor

Dátum

Kategória

Svätý Otec František v apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium napísal: „Je mi milšia ,otlčená‘ Cirkev, doráňaná a zašpinená tým, že vychádza do ulíc, než Cirkev chorá z uzavretia a pohodlnosti, z upätosti na vlastné istoty.“ Aj pre tieto slová ma oslovila kniha Peta Greiga Zašpinená sláva, ktorá hovorí o odhodlaní ľudí plných viery vykročiť do ulíc, svedčiť o Kristovi a neustále sa za to modliť. Uistila ma o sile spoločnej modlitby i o tom, že Boh neustále koná medzi nami v každej situácii nášho života.

— P. Juraj Ďurnek SchP

Zašpinená sláva je jedna z kníh Peta Greiga, ktorá sa ma veľmi, veľmi, veľmi dotkla. Začínal som ju čítať asi mesiac, pretože vždy, keď som prečítal úvod do tejto knihy, zastavilo ma to a mal som o čom rozmýšľať a z čoho čerpať. Postupne som sa cez ňu prekopal a bola pre mňa obrovským obohatením, plným svedectiev o tom, čo Pán Boh robí vďaka modlitbám po celom svete. Veľmi túto knihu odporúčam a verím, že každý, kto ju prečíta, bude sa modliť s novou vášňou, s novou silou a láskou pre našu krajinu a pre naše spoločenstvá. Veľmi odporúčam.

— o. Ján Buc, predseda ZKSM

Najčítanejšie články