HomeRecenzieJe za tým Boh 2 - pár slov od prekladateľa

Je za tým Boh 2 – pár slov od prekladateľa

Autor

Dátum

Kategória

Ako už napovedá názov, kniha Je za tým Boh – Druhý diel je druhou časťou veľmi úspešného a silného prvého dielu. Aj druhá časť je zbierkou príbehov ľudí, do života ktorých zasiahol Boh veľmi konkrétnym spôsobom.

Prečo si túto knihu prečítať?

Kniha Je za tým Boh 2 je zbierkou príbehov ľudí, do života ktorých zasiahol Boh veľmi konkrétnym spôsobom. Túto knihu by si mal prečítať každý, kto si túži byť istý tým, že Boh vidí konkrétne detaily nášho života, že pozná našu životnú situáciu, že do nej vstupuje, je v nej prítomný a odpovedá na naše modlitby. Táto kniha vás v tomto presvedčení utvrdí. Boh nie je vzdialený. Náš Boh je blízky Boh. Je to Emanuel. Boh, ktorý je s nami. Nech už prežívame čokoľvek.

Po tejto knihe by mal tiež siahnuť každý, kto chce budovať svoju vieru. Najmä svoju vieru v zázraky a nadprirodzené Božie zásahy. Naša viera v Boha sa totiž podobá bifokálnym okuliarom: vďaka nej vidíme to, čo nás čaká v diaľke (nebo), no pomáha nám vidieť aj to, čo je blízko – vnímať Boha a jeho pôsobenie už tu na zemi (vyslyšanie modlitieb, zázraky, uzdravenia, slová a vnuknutia Ducha). Tú prvú (dogmatickú) vieru máme mnohí v poriadku; tú druhú (očakávajúcu) vieru však potrebujeme budovať. A práve na to je dobrá aj táto kniha. Ak Bohu otvoríte svoje srdce, pri jej čítaní môže vzrásť vaša viera v to, že Boh koná tu a teraz – a že môže konať aj vo vašom živote. Takúto vieru Ježiš často hľadal u svojich učeníkov a hľadá ju aj u nás. Vďaka nej totiž bude môcť v našom živote vykonať väčšie veci než doteraz.

Utvrdenie vo viere v to, že Boh sa nám môže prihovárať. To je ďalší dôvod, prečo si prečítať túto knihu. V mnohých príbehoch budete svedkami toho, že Boh sa prihovára ľuďom aj dnes – napríklad skrze Písmo, vnuknutia a vnútorné slová či cez iných ľudí. Podobne sa môže prihovoriť aj nám – ak mu na to dáme priestor.

A je tu ešte jeden dôvod, prečo si prečítať túto knihu. Pri čítaní týchto príbehov si možno spomeniete na nejaký príbeh zo svojho života, keď ste zvláštnym spôsobom pocítili Božiu prítomnosť. Možno si spomeniete, ako Boh zvláštne zasiahol v nejakej udalosti z vášho života. Aj na to je táto kniha dobrá.

Je za tým Boh 2

Jeden príbeh z môjho života.

Aj mne táto kniha pripomenula jeden príbeh z môjho života. Keby som ho sám nezažil, až podozrivo by mi pripomínal príbeh číslo 49 s názvom Snehobiely pes.

Stalo sa to v roku 2012. V lete toho roku som strávil niekoľko týždňov za sebou v Medžugorí. V jednu noc mala byť vo farskom Kostole svätého Jakuba celonočná adorácia. Rozhodol som sa, že si večer trochu zdriemnem a niekedy uprostred noci, keď tam bude najmenej ľudí, pôjdem na poklonu aj ja. Komunita, v dome ktorej som býval, bola však od kostola vzdialená niekoľko kilometrov. Okolo druhej alebo tretej ráno som však napriek tomu vstal a uprostred hlbokej noci som sa vybral smerom ku kostolu. Cestou som si uvedomil, že kráčať sám uprostred noci neznámymi ulicami v cudzej a nie celkom bezpečnej krajine, možno nebolo celkom rozumné… Pravdupovediac, celkom som sa bál. Sledoval som, či na mňa v tmavej uličke niekto nevyskočí z auta alebo na mňa nezaútočí nejaký horkokrvný podgurážený mladík. Myslím, že som sa cestou modlil a prosil Boha o ochranu, aby som v bezpečí došiel do kostola. Odrazu odkiaľsi vyšiel veľký biely pes. Tuším som sa ho najskôr zľakol, no potom som si uvedomil, že mi nechce ublížiť. Myslel som si, že po chvíli odíde, ale mýlil som sa. Stále kráčal so mnou – veľmi ďaleko od miesta, kde sa objavil. Ako sme tak kráčali jednou ulicou, dobehla k nám zozadu svorka psov. Začali na mňa brechať a blížiť sa ku mne. Vtedy sa tento biely pes ku nim otočil, zavrčal, zabrechal na nich a potom sa smerom k nim rozbehol. Psy vystrašene utiekli. S úžasom som sledoval, čo sa práve stalo. Veľký biely pes potom kráčal so mnou ďalej a priviedol ma až ku kostolu. Už si presne nepamätám, prečo, ale rozhodol som sa, že sa pôjdem najskôr pomodliť k soche Vzkrieseného. Biely pes tam išiel so mnou. Sadol som si na lavičku a on si ľahol pod ňu. Po nejakom čase som vstal a vybral som sa do kostola. Vtedy sa ten biely pes vytratil a v tú noc ani nikdy potom som ho už nevidel.

Vám sa iste stalo niečo celkom iné, no predsa podobné: v nejakej chvíli Boh zasiahol a vypočul vaše modlitby. A práve o tom je táto kniha: náš Boh je nielen mocný, ale aj blízky a záleží mu na našom živote a rád doňho vstupuje.

Foto: Radoslav Gazdík

Lukáš Vaník
Prekladateľ a hlavný editor časopisu Slovo medzi nami. Pracuje pre viacero kresťanských vydavateľstiev, na svojom konte má preklady desiatok kníh.

Najčítanejšie články