HomeBlogyČo nám Tessa prezradila o Zlodejke z Korintu?

Čo nám Tessa prezradila o Zlodejke z Korintu?

Autor

Dátum

Kategória

Moji fanúšikovia si odo mňa pýtali knihu, o ktorú by sa mohli podeliť s priateľmi, čo nie sú praktizujúcimi kresťanmi. Zlodejku z Korintu som napísala najmä pre nich. Napísala som príbeh, ktorým som sa chcela dotknúť niekoľkých závažných tém.

Ak študujete Bibliu, iste viete, že nijaká Ariadne sa v nej nespomína. Ariadne som si vymyslela, no jej brat Dionýz je historicky doložená postava a objavuje sa v Skutkoch apoštolov (Sk 17). Tento vzdelaný a vplyvný muž sa na rozdiel od svojich súčasníkov rozhodol nasledovať Krista. Podľa cirkevnej tradície sa Dionýz neskôr stal prvým aténskym biskupom.

Aj niekoľko menších postáv tejto knihy je skutočných. V Korinte naozaj existoval obchod mäsiara Lucia. A Iuventus Proclus naozaj predsedal jedným z istmických hier v prvom storočí. Podľa nápisu v Delfách istý muž menom Hermesianax prihlásil svoje dcéry na viacero atletických disciplín vrátane behu (Jerome Murphy- -O’Connor: Korint svätého Pavla).

Spôsob ošetrenia Galenovej zlomenej nohy vychádza z knihy De Medicina, ktorú v prvom storočí napísal Celsus. Pri písaní som sa oprela o preklad W. G. Spencera (kniha VIII, kapitola 10). Napísala som už celý rad scén o lekárskych zásahoch v období antiky a Celsov veľmi moderný spôsob naprávania zlomenín ma fascinoval.

Výraz Zuniace krídla pochádza z knihy proroka Izaiáša (Iz 18, 1). Viacerí prekladatelia Biblie sa prikláňajú k názoru, že sa ním označovali lode.

Krajinu, v ktorej sa odohráva dej románu, nazývali jeho pôvodní obyvatelia Helada. Z obavy, že by tento názov mohol čitateľa zmiasť, rozhodla som sa pre názov Grécko, ktorý používali Rimania.

Rastlina budleja je v modernej Británii naozaj považovaná za burinu, netuším však, či to tak bolo aj v prvom storočí.

Keď Dionýz cituje Pavla slovami: „Je obrovský rozdiel poznať slovo Boha a poznať Boha slova,“ v skutočnosti cituje myšlienku Leonarda Ravenhilla z jeho knihy Why Revival Tarries (Prečo prebudenie neprichádza).

A ešte sa zmienim o Teovi: tento hrdina mi tak prirástol k srdcu, že ho nemôžem nechať len tak odísť. Viac teraz neprezradím!

Biblia je studnicou inšpirácie pre romány ako tento, no študovať Sväté písmo cez beletriu nie je najlepší spôsob, užitočnejšie je prečítať si originál. Nijaký príbeh nemôže pretvoriť dušu čitateľa tak ako Sväté písmo.

O Dionýzovi a o Pavlovej prvej ceste do Korintu sa dočítate v Skutkoch apoštolov (Sk 17, 16 – 18, 21). Pavlovo kázanie o láske nájdete v Prvom liste Korinťanom (13, 1 – 8).

.

Najčítanejšie články