HomeRecenzieBohuš Živčák: Ako si ma našla kniha

Bohuš Živčák: Ako si ma našla kniha

Autor

Dátum

Kategória

Poznáme sa s Johnom už roky a nikdy sa nestalo, aby nezareagoval okamžitou odpoveďou modlitby, keď sa v mojom živote dialo niečo dôležité.
Knihu All Things New – Všetko tvorím nové som dostal do ruky ešte pred oficiálnou tlačou a nadšenie v Johnových očiach dávalo tušiť, že vložil do tej knihy celú energiu svojho kráčania s Bohom.

Po návrate z USA však zostala ležať na mojom pracovnom stole a pomaly zapadala prachom…

No minulé leto začalo ťažkými udalosťami, ktoré okrádali o nádej nielen mňa, ale celú našu rodinu, ba nielen ju.
Najprv sme prežili jeden z najťažších momentov v živote, keď som s naším najstarším synom Jankom ukladal vlastnými rukami do hrobu nášho prvého vnuka Izáka.
V tom momente ma prenikol smútok, ktorý nemá obdobu.
Týždeň na to, sme v nedeľu na svitaní vyrážali na misie do Litvy a kdesi uprostred Poľska som dvihol telefón blízkemu priateľovi, ktorý mi povedal, že jeho 17 ročný syn zomrel pri autonehode.
Mladý, silný, inteligentný, dobrý jak kus chleba…

Kričal som na Boha, hoci som vedel, že nedostanem uspokojivú odpoveď… Ostalo ticho… Prázdno…
Vracajúc sa uprostred leta do Litvy, vzal som bezmyšlienkovite Johnovu knihu zo sebou.
Napísal som Johnovi o udalostiach posledných týždňov a on to ešte dorazil tým, že aj oni prišli podobne o vnúča približne v rovnakom čase.

Až tam, na brehu Baltského mora som začal pomaly čítať riadky tej knihy.
Slová o nádeji, o nebi a veciach, ktoré Boh pre nás vysníval, sa pomaly ako vlny mora vlievali do prázdnoty môjho srdca a mysle. Zrazu začala táto kniha budovať most medzi mojím smutným svetom a svetom plným života, nádeje, radosti a večnosti. Svetom, kde tí drahí, ktorých sme stratili, žijú životom, ktorý je skutočnejší ako ten tu na zemi.

Veľmi potrebujem slová o novom nebi a novej zemi, o veciach, ktoré Boh znovu vybuduje a stretnutiach, ktoré ma čakajú, tam, kde už niet lúčenia.
Veľmi potrebujem počuť, že túžby môjho srdca (aj tie celkom obyčajné) nie sú výplodom chorej mysle, ale že sa za nimi skrýva Ten, ktorý jediný je schopný ich naplniť.
Aj tie najdivokejšie sny – aj tie, ktoré sa ani neodvažujem snívať!!!

Čítaj! Čítaj!
A nech sa Tvoje smutné srdce naplní radostným očakávaní Nových vecí, ktoré Tvoj Otec tvorí – práve teraz.

Bohuš Živčák, vedúci spoločenstva Rieka Života

Najčítanejšie články