HomePovedali o násSlovenská biblická spoločnosť

Slovenská biblická spoločnosť

Autor

Dátum

Kategória

Srdečne blahoželáme k dosiahnutému jubileu a prajeme vám hojné Božie požehnanie do ďalších rokov vašej služby. 

Počas našej obchodnej spolupráce sme sa stretli so serióznym prístupom, ústretovosťou a otvorenosťou zo strany pracovného tímu Kumranu. Okrem toho môžeme pozitívne hodnotiť ponuku produktov na internetovej stránke Kumran.sk, predovšetkým jej pestrosť a aktuálnosť.

Ešte raz vám v mene našej spoločnosti prajeme všetko dobré.

pracovníci Slovenskej biblickej spoločnosti

Najčítanejšie články