HomePovedali o násDodo a Simonka Predáčovci – Liga Pár páru na Slovensku

Dodo a Simonka Predáčovci – Liga Pár páru na Slovensku

Autor

Dátum

Kategória

Spomíname si na našu prvú „oficiálnu“ spoluprácu pri vydaní knihy nePlánované. Sme vďační vydavateľstvu Kumran, že obohatilo knižný trh o tituly, ktoré veľmi nenúteným a pútavým spôsobom prezentujú pro-life životný štýl (napr. Dieťa zmiereniaMedzi nebom a morom…) a pomáhajú čitateľom uvedomiť si dôležitosť správnych postojov v každodennom živote. Rovnako tak sa tešíme aj z ďalších titulov, pri ktorých môžeme nielen relaxovať, ale nás zároveň pozývajú spoznávať Božiu lásku a podporujú nás v rozhodnutí žiť autentický kresťanský život. Prajeme vám, aby ste aj naďalej mali „dobrý nos“ na výber zaujímavých kníh.

Dodo a Simonka Predáčovci, Liga Pár páru na Slovensku

Najčítanejšie články