HomePodcasto. Branislav Kožuch: Kto neriskuje, nerastie v láske (Scribendi pôst #003)

o. Branislav Kožuch: Kto neriskuje, nerastie v láske (Scribendi pôst #003)

Autor

Dátum

Kategória

Žijeme neisté časy a za poslednú dobu sa tvár sveta i spoločnosti podstatne zmenila a pravdepodobne ešte zmení. Ľahko by sa mohlo zdať, že Boží hlas sa stratil v chaose okolo nás alebo dokonca utíchol. Nevieme, ako bude vyzerať budúcnosť, ale vieme, že BOH NEMLČÍ.

Vydavateľstvo Kumran, spoločenstvo Rieka života a podcast Scribendi ťa pozývajú zahĺbiť sa do podstaty pôstu, vrátiť sa do náruče Otca a odhaliť, že Boh skutočne nemlčí. Naším stálym hosťom je počas pôstneho obdobia o. Branislav Kožuch, s ktorým odkrývame, že pôst je čas milosti na oslobodenie srdca od márnosti.

Inšpiráciou pre pôstne epizódy podcastu je kniha Keď Boh (ne)mlčí od Peta Greiga. V 3. epizóde sme uvažovali o otázke Prečo nie sú naše modlitby vypočuté? Hovoríme o otázke našej mysle, ktorá je aktuálna nielen na Veľký piatok, ale konfrontuje nás oveľa častejšie.

Okolo tretej hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom: „Eli, Eli, lema sabakthani?“, čo znamená: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ (Mt 27, 46)

Ja som alfa a omega, počiatok a koniec. Biblia začína stvorením a vrcholí obnovou sveta. Nie zánikom ani jeho koncom. Uprostred všetkého žiari kríž, ktorý ukazuje, že Boh je živý a ten, ktorý tvorí. Nezostaňme sami, nehľadajme život s Bohom, ktorý je individualistický a egoistický, ale budujme, lebo potrebujeme druhých. Možno nám nie vždy rozum dáva odpovede, iba kladie otázky, ale Boh odpovedá pre srdce a hovorí: Tu som, ten istý, včera dnes a naveky,“ sumarizuje na záver o. Branislav Kožuch.

V 4. epizóde špeciálnej pôstnej série podcastu Scribendi sa spolu s o. Branislavom budeme zamýšľať nad otázkou Bielej soboty Kde si, Bože?, ktorá je aktuálnejšia stále viac.

Vyrobil: Kumran.sk

Moderátori: Momo, Pán Patrik

Patrik Bendík
učím sa mať rád ľudí, hľadám a volím dobro, nechcem premárniť život všednosťou a som rád spolu. asi.

Najčítanejšie články