HomeNovinkyJeden Pán, jeden Duch, jedno telo

Jeden Pán, jeden Duch, jedno telo

Autor

Dátum

Kategória

Kniha Jeden Pán, jeden Duch, jedno telo vyšla v roku 1987 ako – pokiaľ viem – prvé dielo Mons. Petra Hockena, ktorý sa neskôr stal svetoznámym historikom a teológom charizmatickej obnovy. Prečo dnes vydávať na Slovensku knihu, ktorá má už niekoľko desaťročí a zároveň sa zaoberá takým živým a rastúcim fenoménom, akým je obnova v Duchu Svätom? Za tých niekoľko desaťročí sa veľa zmenilo nielen vo svete, ale aj v samotnej obnove.

Teologické ukotvenie charizmatickej obnovy

Kto je aktívny v Cirkvi na Slovensku v posledných desaťročiach, nemohol sa nestretnúť s fenoménom charizmatickej obnovy v najrôznejších formách. No veľmi často sa v kontaktoch s ňou stretávame najmä s praktickými vyučovaniami, ako rozvíjať tento život v Duchu. Takmer sa nedá natrafiť na teologické dielo týkajúce sa podstaty tohto fenoménu. Nezriedka je kontakt s obnovou spojený s určitým napätím vo vzťahu k Cirkvi. Niektorí v ňom vidia prenikanie protestantských prvkov do Katolíckej cirkvi, iní priam sprisahanie liberálnych síl voči cirkevným tradíciám. Tým, že nepoznáme hlboké teologické ukotvenie, priam sa otvára pole pre všetky možné dohady a nedorozumenia.

A práve v tomto ma zasiahlo dielo Mons. Hockena. Keď som sa s ním stretol, zrazu mi odkrylo hĺbku a šírku toho, čo Boh robí vo svojej Cirkvi v posledných desaťročiach. Mnohé čriepky vedomostí o charizmatickej obnove sú zrazu systematicky zoradené a poskladané tak, že otvárajú úplne nový a usporiadaný zmysel Božieho pôsobenia v tejto fáze dejín spásy. Konečne sa mi tu ponúka teologický koncept niečoho, čo sme mnohí žili vo svojich životoch, ale neusporiadanosť a neprepojenosť v nás často vytvárali zmätok a neistotu.

Kľúčové princípy

A tak som sa podujal priniesť slovenskému čitateľovi dve základné knižky od Mons. Hockena. Pre prvú Jeden Pán, jeden Duch, jedno telo som sa rozhodol predovšetkým preto, lebo vychádza takpovediac z „bodu nula“. Začína úplne od začiatku a postupným historickým vývojom aj teologickým zadefinovaním. Prevedie čitateľa cez podstatné veci, ktoré by mal poznať každý, kto sa stretne s týmto fenoménom. Zároveň však svojou systematickosťou dá veľa aj tým, ktorí v obnove žijú už desaťročia. V druhej časti diela prechádzame k tomu, prečo je tento prúd milosti z princípu ekumenický a aké výzvy to prináša pre kresťanské cirkvi dnes. Ocenil som zvlášť to, že autor vie v pár riadkoch vystihnúť kľúčové princípy a ide naozaj do hĺbky. Nekĺže sa po povrchu rýchlo sa ponúkajúcich riešení, ale vykladá na stôl celú šírku výzvy, ktorú Boh dnes kladie pred svoju Cirkev.

Druhou knihou, ktorá príde na slovenskú scénu o trochu neskôr, je Sláva a hanba, jedno z najlepších diel o charizmatickej obnove, ktoré som kedy čítal.

Nanajvýš potrebné knihy

Samozrejme, dielo má aj svoje obmedzenia. Prvým z nich je práve to, čo ja považujem za jeho silnú stránku – teologické ukotvenie. Tým, že ide skutočne o teologické uvažovanie, mnohých môže odradiť svojou zložitosťou, a tak si zrejme nájde iba limitovaný okruh čitateľov. No i tak si myslím, že je nanajvýš potrebné priniesť na Slovensko práve takýto druh literatúry. Druhým limitom je, prirodzene, jej dávnejšie datovanie. Tým, že vyšla v roku 1987, prináša historický vývoj len do tohto obdobia a aj teologický obraz toho, čo Boh koná, je akoby „fotografiou“ stavu spred niekoľkých desaťročí, ktorý sa odvtedy zákonite ďalej vyvíjal. Pri čítaní knihy treba mať tento nedostatok neustále na pamäti. No i tak som presvedčený, že kvalita princípov, ktoré táto kniha prináša, je dostatočným dôvodom na to, aby aj dnes bola požehnaním pre každého, kto po nej siahne.

ThLic. Ondrej Chrvala

o. Ondrej Chrvala
Kňaz trnavskej diecézy, programový riaditeľ TV LUX. Od ukončenia funkcie tajomníka Rady pre mládež konferencie biskupov Slovenska pôsobí ako správca farnosti Abrahám.

Najčítanejšie články